GDPR

Dina uppgifter hos oss

 

Vi följer  dataskyddsförordningen då vi  behandlar personuppgifter. Vi använder personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål för att bedriva vår verksamhet. Vi behandlar inte fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen. Vi ser till att obehöriga inte har tillgång till personuppgifter och att de lagras på ett säkert sätt:  Vi ser också till att de är korrekta och raderar personuppgifterna när de inte längre behövs.